Contacte

Informació general

info@fic-cat.cat

Direcció

Cris Gambín i Toni Pinel
cgambin@fic-cat.cat
tpinel@fic-cat.cat
direccio@fic-cat.cat

Comunicació, Relacions Públiques i Protocol

Sònia Camí
scami@fic-cat.cat

Pedagogia i Centres Educatius

Pilar Franquet
pfranquet@fic-cat.cat

Logística

Anna Cortadella
acortadella@fic-cat.cat

Disseny i Publicitat

Raül Riera
rriera@fic-cat.cat

Programació

David Conill
dconill@fic-cat.cat

Formulari de contacte