Bases

Descarrega aquí les bases del FIC-CAT 2022 en pdf.


El Comitè organitzador del FIC-CAT, per acord unànime pres en la reunió celebrada amb data 26/09/2021, convoca el concurs de l’edició de l’any 2022 i estableix les BASES que han de regir. 


1.  La 14a edició del FIC-CAT, Festival Internacional de Cinema en Català Costa Daurada tindrà lloc a la localitat de Roda de Berà del 4 a l’11 de juny de 2022. Depenent de les mesures vigents per la COVID-19 que hi hagi en aquell moment, es realitzarà als recintes del teatre del Casino Municipal, el Pavelló Poliesportiu municipal i/o el Casal Municipal “Les Monges”. És un festival genèric i competitiu, i el seu àmbit és internacional.


2.  Pot participar qualsevol persona o entitat jurídica, de forma individual o col·lectiva, sense cap límit d’edat, i es pot fer amb qualsevol producció audiovisual –TV movies incloses– amb resolució HD, Full HD, 2K o 4K. Les produccions han d’haver estat realitzades amb posterioritat a l’1 de gener de 2020


3.  Cada persona realitzadora, productora i/o directora pot inscriure un màxim de 2 obres, i hauran d’estar rodades en llengua catalana, en qualsevol dels seus dialectes –inclòs l’alguerès–. S’acceptarà la utilització parcial d’altra o d’altres llengües quan aquest ús estigui justificat en el context global de l’obra. També s'acceptaran treballs rodats en llengua aranesa.


4.  L’eix temàtic és la producció; no obstant això, el tema i el gènere de les produccions és lliure. Per a la selecció, es prioritzarà la qualitat i la creació de tendències com a objectiu prioritari i que la producció sigui inèdita i/o que no hagi estat estrenada comercialment.


5.  Les categories a competició són les següents:

·  Llargmetratge: de 31’ o més de durada. Ficció i/o animació.

·  Documental: de 31’ o més de durada. De qualsevol àmbit i temàtica.

·  Curtmetratge: de 30’ o menys de durada. Ficció, documental, animació i/o videocreació.

·  Videoclip: de 10' o menys. Qualsevol gènere i estil musical.

·  Centres educatius: de 10’ o menys de durada. Infantil, primària i secundària obligatòria i postobligatòria (de qualsevol gènere o temàtica).

·  Jove 48 Hores: de 3’ o menys. Per a menors de 35 anys. Obertura d’inscripcions a l'abril 2022.


6.  El procés d’inscripció es realitzarà omplint i trametent el formulari d’inscripció a través del web del Festival http://www.fic-cat.cat/ des de la pestanya Concurs. La còpia de la pel·lícula o pel·lícules s'inserten a través d’un enllaç en streaming protegit amb contrasenya, si s’escau (des de Vimeo, YouTube o Google Drive). Caldrà assegurar que els arxius estiguin disponibles fins al 12 de juny de 2022.


7.  La inscripció és gratuïta. El termini d’inscripció i de recepció de produccions finalitza el dijous 31 de març de 2022. Les inscripcions que arribin amb posterioritat no seran acceptades.


8.  El Comitè organitzador realitzarà una selecció prèvia de les obres presentades, i valorarà especialment els aspectes destacats en el punt 4 d’aquestes BASES. Aquesta decisió serà comunicada a cada productor/a i/o director/a de cadascuna de les produccions seleccionades. De la mateixa manera, també es comunicarà la no selecció de les obres inscrites.


9.  Excepte per a la categoria de videoclip, no seran admeses les obres de caràcter publicitari o turístic, ni aquelles que utilitzin material no original en més d’un 10% de la totalitat de l’obra. Tampoc seran acceptades les obres que no tinguin la qualitat tècnica necessària per a una correcta visualització.


10.  El centre educatiu participant haurà de comptar amb l’autorització de les famílies per a la utilització de la imatge dels seus fills i/o filles, si és el cas, amb compliment de la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. El centre es farà càrrec i custodiarà aquestes autoritzacions. Les obres presentades tindran el vistiplau del centre i la responsabilitat d’un professor o professora que n’haurà fet el seguiment, amb el benentès que els treballs s’han d’haver elaborat pels i per les alumnes i/o amb la seva participació.


11.  La SELECCIÓ OFICIAL es farà pública al web del Festival a partir del dilluns 2 de maig 2022. El Comitè organitzador es reserva el dret d’utilitzar imatges parcials dels treballs seleccionats com a material promocional del Festival.


12. En cas que tornessin a produir-se restriccions a causa de la pandèmia, el FIC-CAT passaria a realitzar-se online. A cada producció, en el moment de formalitzar la inscripció, se li demanarà consentiment per si això succeís.


13.  Encara que el FIC-CAT es realitzi 100% presencial, les produccions optaran també a estar allotjades a una plataforma online, sempre sota el consentiment de les persones responsables de la producció cedint els drets d’emissió online només durant els dies del Festival i fins una setmana després. Aquestes produccions podran optar també al Premi del Públic online


14.  El FIC-CAT es reserva el dret de projectar algunes produccions (guanyadores o no) en esdeveniments relacionats amb el Festival, durant els tres mesos posteriors a la seva celebració sense ànim de lucre i amb l’objectiu de la difusió de la producció i del Festival.


15.  De cara a la projecció, i abans del 22 de maig de 2022, caldrà fer arribar al correu programacio@fic-cat.cat:

1. La fitxa tècnica i artística de la producció.

2. Materials publicitaris a efectes de promoció (fotografies, tràiler oficial, dossier de premsa, cartells en format paper, etc.).

3. L’arxiu de projecció en la millor qualitat possible: MP4 o MOV (en HD i bitrate elevat) o bé DCP no encriptat (preferiblement aquesta opció).

En el cas de tramesa postal o missatgeria, caldrà fer arribar els materials a l’Hotel d’Entitats de Roda de Berà.

FIC-CAT

Hotel d’Entitats

c. Mossèn David Pujol, 2

43883 Roda de Berà (Tarragona) 


16.  Les despeses d’enviament, si és el cas, aniran a càrrec de qui inscrigui la pel·lícula. No s’acceptarà cap pel·lícula que no compleixi aquest requisit. Les despeses del retorn dels DCP seran assumides pel Festival.


17.  Els autors o autores hauran d'assegurar-se prèviament que el contingut de la seva obra no infringeix els drets de la propietat intel·lectual o altres drets de tercers, i exoneraran al Comitè organitzador de qualsevol responsabilitat legal.


18.  Les produccions seleccionades integraran la SELECCIÓ OFICIAL, i seran exhibides públicament durant els dies del Festival, entenent que els seus autors o productores n’autoritzen la projecció. En cap cas es contempla l’abonament de taxes de projecció.


19.  Un Jurat designat pel Comitè organitzador i integrat per personalitats vinculades a la indústria, decidirà els premis de la SELECCIÓ OFICIAL. El premi del concurs Jove 48 Hores el decidirà un Jurat específic. El premi del públic serà decidit per les persones assistents al Festival. El premi Nova Crítica s'atorgarà un Jurat format per joves crítics i crítiques. El premi de Centres Educatius el decidirà un jurat format per 4 alumnes de Centres de Secundària, que no participin presentant un curt.


20.  Els treballs dels directors i directores provinents de les comarques tarragonines optaran a ser seleccionats, també, en la categoria Comarques tarragonines, i en conseqüència podran optar al premi establert per a aquesta modalitat.


21.  S’atorgaran els següents premis:

·  Categoria Llargmetratges - Millor llargmetratge - Trofeu i 2.000€

·  Categoria Documentals - Millor documental - Trofeu i 1.250€

·  Curtmetratges ficció i documental - Millor curtmetratge - Trofeu i 1.250€

·  Categoria Videoclips - Millor videoclip - Trofeu i 300€

·  Categoria Centres educatius - Millor producció de primària - Trofeu i 300€

·  Categoria Centres educatius - Millor producció de secundària - Trofeu i 300€

·  Categoria Jove 48 Hores - Millor Jove 48 Hores - Trofeu i 300€

·  Millor producció - Trofeu i 300€

·  Categoria Comarques Tarragonines - Trofeu i 500€

·  Premi del públic Offline - Trofeu 

·  Premi del públic Online - Trofeu 

·  Premi de la crítica - Trofeu


22.  El Jurat tindrà la potestat de deixar desert el premi o els premis que consideri oportuns, així com atorgar una menció especial per a ressaltar aspectes tècnics i artístics d'alguna de les pel·lícules en competició. Les seves decisions seran inapel·lables.


23.  El Festival es reserva el dret de projectar les produccions guanyadores en actes oficials o de promoció, sense lucre, i prèvia notificació a les empreses productores o representants legals d'aquestes. En cap cas s’abonaran de taxes de projecció.


24.  Les empreses productores accepten que, en el cas d’obtenir algun dels premis atorgats, inclouran una referència escrita a la concessió del premi a l’inici de totes i cadascuna de les còpies de la pel·lícula que distribueixin per a l’exhibició en sales comercials i/o en certàmens audiovisuals, així com en tot el material informatiu i promocional imprès. L’esmentada referència consistirà en un text amb el tipus de premi atorgat, acompanyat invariablement de la imatge del palmarès que facilitarà el Comitè organitzador.


25.  La cerimònia de cloenda i el lliurament de premis de totes les categories tindrà lloc el dissabte 11 de juny de 2022.


26.  Qualsevol qüestió que aparegui durant la gestió del Festival, no contemplada a les BASES, serà decidida pel Comitè organitzador. La participació en el Festival implica l'acceptació d’aquestes BASES.