Política de privacitat

El Festival Internacional de Cinema en Català, FIC-CAT, assumeix el compromís de protegir la seva privacitat i les seves dades personals. En aquesta Política de privacitat s'informa de com protegim les seves dades personals; per la qual cosa li recomanem llegir-la abans d'accedir al contingut digital del web.

El FIC-CAT defensa fermament els drets fonamentals a la privacitat i a la protecció de les dades personals, així com el compliment de les lleis estatals i europees relatives a la privacitat.


En aquesta declaració de privacitat es descriu com el FIC-CAT tracta i protegeix les dades personals de les persones que utilitzen el nostre lloc web, així com en el context de les nostres activitats internes.


​Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals que ens faciliti al lloc web és el Festival Internacional de Cinema en Català; els contactes es realitzaran per e-mail a info@fic-cat.cat. Per qualsevol consulta sobre el tractament que fem de les seves dades o altres temes relacionats, pot enviar un correu electrònic a l'adreça info@fic-cat.cat


Dades que recopilem

Les dades personals que siguin facilitades pels usuaris podran ser tractades pel FIC-CAT com a Responsable del tractament, sent en tot moment conservades i tractades en territori europeu.


Quan per recaptar aquestes dades personals s'utilitzin formularis, les dades facilitades per l'usuari s'entendran que són correctes, ja que és el propi usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades en els formularis disponibles al nostre web i qui respon de la seva veracitat.


Finalitats dels tractaments de les dades personals

Les dades personals que ens faciliti en els formularis disponibles en aquest web, seran tractades amb les finalitats que s'indiquen en els propis formularis.


Terminis de conservació de les seves dades personals

Les dades es conservaran fins a la finalització de l'activitat o fins que l'usuari sol·liciti la seva supressió.


Legitimació pel tractament de les seves dades personals

La base legal pel tractament de les seves dades personals és el consentiment lliure i explícit, donat en el moment de facilitar voluntàriament les seves dades personals en els nostres formularis i acceptar el tractament de les seves dades a les caselles corresponents.


Comunicació de les seves dades personals a tercers

El FIC-CAT no comunicarà les dades personals que ens ha facilitat a cap tercer excepte per requeriment judicial o de l'Administració Pública en l'exercici de les seves potestats.


Drets que es poden exercir

Qualsevol persona té dret a obtenir informació clara i comprensible sobre si al FIC-CAT s'estan tractant les seves dades personals.


Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser lliurades així com revocar el consentiment atorgat. L'exercici d'oposició al tractament de les seves dades queda contemplat, així com l'exercici del dret a la limitació del tractament, de forma que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.


Els exercicis de portabilitat i de tractaments per decisions individuals automatitzades no s'apliquen en aquest cas per al tipus i finalitats de tractament de les mateixes.


L'exercici dels drets anteriorment indicats es poden sol·licitar per correu postal o electrònic, adjuntant còpia del DNI o passaport i exposant el dret que vol sol·licitar davant del FIC-CAT a les adreces facilitades en el punt 2 d’aquesta Política.


Dret a presentar reclamació davant l'autoritat de control

En tot moment podrà presentar reclamació davant l'autoritat de control competent.


· Mesures de seguretat que s’apliquen a les dades personals

El FIC-CAT aplica les mesures tècniques i organitzatives necessàries tenint en compte els riscos que presenten els tractaments de les dades personals, en particular com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades personals.

L'aplicació de les mesures tècniques i organitzatives previstes tenen en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats dels tractaments, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques.

El FIC-CAT aplica aquestes mesures de seguretat per garantir un nivell de seguretat adequat per mitigar els riscos detectats en els anàlisis efectuats prèviament als tractaments i durant tot el cicle de vida de les dades personals i els seus tractaments.


· Canvis en la Política de privacitat

El FIC-CAT es reserva el dret a modificar aquesta Política de privacitat quan sigui necessari per adaptar novetats legislatives o altres regulacions, per les bones pràctiques i procediments del mateix FIC-CAT i per requeriment de les autoritats de control.

No obstant el punt anterior, les relacions establertes amb els usuaris, amb anterioritat a la modificació de la Política de privacitat, es regiran per les normes previstes en el moment en què l'usuari va accedir al web, sense perjudici del que es disposa en el Reglament General de protecció de Dades.


Recomanem als usuaris la seva lectura abans de cada accés i navegació pel web.